Sport Data Valley

Sport Data Valley is het nationale data platform voor analyse en onderzoek van data rond sport en bewegen. Er wordt geweldig onderzoek gedaan in Nederland naar sport en bewegen, maar vaak wel op zogenaamde kennis eilanden. Sport Data Valley is in het leven geroepen om deze kennis eilanden met elkaar te verbinden. Het digitale platform is dienend aan sport, wetenschap, overheid en bedrijven. Alleen op deze manier brengen we Nederland naar een hoger niveau op het gebied van sport en bewegen. Sport Data Valley is een initiatief van Sportinnovator en wil Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen.

De uitdaging

Onze telefoons, smartwatches en vele andere ‘connected devices’ produceren samen een gigantische hoeveelheid data. Tegelijk groeien de mogelijkheden van data onderzoek, zoals data mining, kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) en machine learning. Hoewel er in de topsport al langer onderzoek gedaan wordt op basis van data, zijn de inzichten uit deze data nog lang niet voor iedereen bereikbaar omdat data versnipperd is en onderzoek op losse kennis eilanden plaatsvindt. Een bijkomend probleem is dat onderzoek van sport data door de versnippering niet gestandaardiseerd is. Hoe kun je alle sportonderzoek en kennis eilanden met elkaar verbinden? Hoe kan de sport analyse worden gestandaardiseerd?

De oplossing die Researchable ontwikkeld heeft

Één groot schaalbaar data platform waarin recreanten, topsporters, coaches, onderzoekers, bedrijven, gemeenten en anderen veilig data beheren, analyseren en ontsluiten middels een centrale infrastructuur. Omdat vooral de combinatie van verschillende databronnen zorgt voor nieuwe inzichten zijn er diverse koppelingen gemaakt met veel bestaande sensoren, fitness-apps, smartwatches en athlete management systemen. Het platform is met ‘privacy by design’ ontwikkeld waarin de privacy, kwaliteit van de data én veiligheid van de opslag en koppelingen goed voor elkaar zijn. In September 2020 zijn we live gegaan met Sport Data Valley en op dit moment zijn we vollop bezig met de doorontwikkeling van het data platform.

Het project is te bekijken op sportdatavalley.nl.

Keer terug