u-can-act

Researchable heeft geholben bij de ontwikkeling van het vragenlijstsysteem gebruikt bij het u-can-act project. U-can-act is een onderzoeksproject dat zich focust op de effectiviteit van methoden om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen. Voor meer informatie over het u-can-act project kunt u kijken op u-can-act.nl.

Keer terug