Overzicht

Differentiatie Binnenstebuiten

Verschillen Tussen Leerlingen

Differentiatie Binnenstebuiten is een wetenschappelijk project waarin wordt gekeken hoe docenten omgaan met verschillen tussen VMBO leerlingen tijdens de les. Sinds 2014 moet de Wet passend onderwijs ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Het streven hier is dat ook kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoveel mogelijk naar het regulier onderwijs gaan. Hierdoor krijgen docenten in het regulier onderwijs te maken met meer verschillen tussen leerlingen, wat maakt dat het aansluiten op de behoeften van iedere individuele leerling soms best lastig is. Er wordt veel van docenten gevraagd en differentiatie blijkt voor veel docenten best moeilijk te zijn.

De Uitdaging

Om goed in te spelen op de verschillen tussen leerlingen in leerprestaties en gedrag moet er veel data worden verzameld. Om alle ervaringen van docenten en leerlingen op grote schaal te onderzoeken is er gekozen om data te verzamelen middels een dagboekstudie. In de praktijk betekent dit dat er gedurende 20 weken door leerlingen en docenten meerdere keren per week een dagboek moet worden ingevuld. In theorie zou je dit allemaal met de hand kunnen doen maar dit is enorm veel werk en het zal de kwaliteit van het onderzoek niet ten goede komen. Hoe automatiseer je onderzoek op grote schaal? Hoe motiveer je docenten en leerlingen om 20 weken lang consistent en meerdere keren per week een dagboek in te vullen?

De Oplossing

Researchable heeft samen met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen een open-source platform ontwikkeld voor het verzamelen van data binnen het Differentiatie Binnenstebuiten project. We hebben een platform opgezet om wekelijks automatisch uitnodigingen te versturen naar leerlingen om vragenlijsten in te vullen. De automatische protocollen zijn gepersonaliseerd en gebaseerd op de tijden van de vakken van de scholieren. Het platform dat in dit project wordt gebruikt is gebaseerd op het open source u-can-act project. Het project is te bekijken op differentiatie.eu.

Have we aroused your interest?

Contact us and discover what we can do for you!

Contact us