Overzicht

Sport Data Valley

Versnippering van Sport Onderzoek

Sport Data Valley is het nationale platform voor analyse en onderzoek van data rond sport en bewegen. Er wordt geweldig onderzoek gedaan in Nederland naar sport en bewegen, maar vaak wel op zogenaamde kennis eilanden. Deze eilanden worden door Sport Data Valley met elkaar verbonden. Het digitale platform is dienend aan sport, wetenschap, overheid en bedrijven. Alleen op deze manier brengen we Nederland naar een hoger niveau op het gebied van sport en bewegen. Sport Data Valley is een initiatief van Sportinnovator en wil Nederlanders slimmer, effectiever en duurzamer laten bewegen.

De Uitdaging

Onze telefoons, smartwatches en vele andere ‘connected devices’ produceren samen een gigantische hoeveelheid data. Tegelijk groeien de mogelijkheden van data onderzoek, zoals data mining, kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence) en machine learning. Hoewel er in de topsport al langer onderzoek gedaan wordt op basis van data, zijn de inzichten uit deze data nog lang niet voor iedereen bereikbaar omdat data versnipperd is en onderzoek op losse kennis eilanden plaatsvindt. Een bijkomend probleem is dat onderzoek van sport data door de versnippering niet gestandaardiseerd is. Hoe zou je alle versnipperde sportonderzoeksactiviteiten met elkaar kunnen verbinden? Hoe kun je de data analyse van sport onderzoek standaardiseren?

sdv-plan

De Oplossing

Één groot schaalbaar data platform waarin recreanten, topsporters, coaches, onderzoekers, bedrijven, gemeenten en anderen veilig data beheren, analyseren en ontsluiten middels een centrale infrastructuur. Omdat vooral de combinatie van verschillende databronnen zorgt voor nieuwe inzichten zijn er diverse koppelingen gemaakt met veel bestaande sensoren, fitness-apps, smartwatches en athlete management systemen. Het platform is met ‘privacy by design’ ontwikkeld waarin de privacy, kwaliteit van de data én veiligheid van de opslag en koppelingen goed voor elkaar zijn.  

“We hebben veel softwarebedrijven gevraagd om een offerte en Proof-of-Concept te maken voor het nationale Sport Data Platform. Researchable heeft deze opdracht gekregen omdat ze flexibel en meedenkend zijn, zeer efficiënt te werk gaan en de verwachtingen overtreffen.”
auke-damstra
Auke Damstra -
Managing Director Sport Data Valley

Samenwerking Kennisinstellingen

Sport Data Valley is een initiatief van Sportinnovator en is opgezet door het Sport Data Center, Universiteit Leiden, TUDelft, AISS en de Universiteit Twente.

logo-1
logo-2
logo-3
logo-4
logo-5
logo-6

Have we aroused your interest?

Contact us and discover what we can do for you!

Contact us