Wat Researchable heeft gedaan

Voor psychologie- en human development onderzoekers van University College London (UCL) hebben we een softwareapplicatie ontwikkeld die draait op een smartwatch om automatisch sensor- en vragenlijsten-data te verzamelen om de informele sociale activiteiten van kinderen op de basisschool te bestuderen.

Het onderzoek

Er zijn steeds meer internationale aanwijzingen dat kinderen minder sociale contacten hebben met leeftijdsgenoten buiten en binnen de school. Echter, informele relaties met leeftijdsgenoten spelen een cruciale rol in de betrokkenheid van kinderen, hun leerprestaties en hun gevoelens over school. De onderzoekers van UCL zijn geïnteresseerd in de dagelijkse patronen die deze relaties verklaren omdat de onderliggende verklarende factoren nog onvoldoende bestudeerd zijn.

Doel van het onderzoek

  • Het doel van dit onderzoek is om de verbanden te onderzoeken tussen de sociale activiteit op het schoolplein, de betrokkenheid in de klas en het welbevinden van kinderen in de basisschool.
  • Het is belangrijk deze verbanden te begrijpen omdat zij een groot verschil kunnen maken voor het schoolpersoneel dat de betrokkenheid, het leren en het welzijn van de kinderen op school probeert te verbeteren.

Digitale technologie voor dataverzameling

Het verzamelen van data voor onderzoek bij kinderen in de lagere school is meestal niet eenvoudig omdat er vaak veel onderzoeksuren en complexe onderzoeksopzetten nodig zijn om voldoende data te verzamelen. Om dit probleem op te lossen hebben we de onderzoekers van UCL geholpen om digitale technologieën te gebruiken naast de traditionele methoden. Researchable heeft een softwareapplicatie ontwikkeld die kan draaien op een smartwatch om automatisch sensor- en vragenlijsten-data te verzamelen om de informele sociale activiteiten van kinderen op de basisschool te bestuderen.

Software applicatie ontwikkeld door Researchable om vragenlijsten data te verzamelen.
Eenvoudig en geschikt voor basisschool leerlingen.
Leerling die meedoet aan het onderzoek.

Verzamelde data via de smartwatch applicatie

  • De applicatie verzamelt data over het aantal stappen, de hartslag en momentopnamen via vragenlijsten.
  • Met de vragenlijst applicatie werden de gevoelens en de leerbetrokkenheid van de leerlingen gemeten.
  • De smartwatch-applicatie stuurt de gegevens automatisch naar een lokale laptop die een weergave van de verzamelde data geeft.
What has been great about working with Researchable, is that they understood the project from the start and what we wanted to achieve. They were very responsive and delivered excellent work.
Dr. Ed Baines -
Dr. Ed Baines -Principal Investigator at UCL

De volgende stap

De volgende stap voor de onderzoeksgroep van UCL is het opschalen van dit onderzoek. Samen hebben we aangetoond dat het gebruik van digitale technologieën de dataverzameling op basisscholen kan verbeteren. De resultaten van dit succes zullen de basis vormen voor meer innovatieve studies die het potentieel hebben om de complexe onderlinge verbanden te verduidelijken tussen momentopnamen en meer langdurige effecten, zowel binnen als tussen de klas en de speelomgeving.

Innovation Through Data

Door digitale technologieën te gebruiken naast traditionele methoden om data te verzamelen, kunnen de onderzoekers van UCL de hoeveelheid én de kwaliteit van hun data verbeteren, waardoor meer geavanceerde onderzoeksopzetten mogelijk worden. Researchable heeft de onderzoekers van UCL geholpen om te innoveren met data. Door gebruik te maken van innovatieve digitale technologie en sensortechnologieën zijn zij nu in staat multi-level datasets te verzamelen die kunnen worden gebruikt voor multi-level en time series analyses.

eduard-avatar-bg-gray

Laten we het hebben over jouw volgende data-innovatie

Vrijblijvend introductiegesprekVoorstel voor een meeting binnen 12 uur